MŁODZIEŻ TO TERAŹNIEJSZOŚĆ

Pozwalając sobie zabrać glos na posiedzeniu zamykającym działalność Krajowego Komitetu Międzynarodowego Boku Oświaty, nie chcę po­wtarzać dostarczonego wszystkim jego członkom.sprawozdania zaakcep­towanego przez prezydium Komitetu. Ograniczyć. się pragnę do kilku zaledwie uwag na marginesie przedłożonych materiałów. Wybór spraw, które mam zamiar poruszyć, może — rzecz oczywista — budzić wątpli­wości. Każdy z nas bowiem w szerokim zakresie. problematyki Roku Oświaty znajduje odbicie swoich własnych zainteresowań, a te nie muszą w tym samym stopniu interesować innych kolegów. Proszę więc o wy­rozumiałość, jeśli kwestie, które chcę bliżej omówić, nie będą uznane przez wielu szanownych towarzyszy za równie ważne, jak inne właśnie przeze mnie pominięte. Proszę mi też nie brać za złe, że mało będę mówił o osiągnięciach, więcej o brakach, ale to przecież jest w istocie; dla dalszej naszej działalności najważniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *