CZĘSTO UŻYWANE

Często używane w humanistyce amerykańskiej słowo „opóźnienie kulturowe”, mimo że z pozoru oznacza czysto opisowe stwierdzenie następstwa czasowego, może być przykładem nader wyraźne­go sądu wartościującego, albowiem osądza ujemnie jakiś stan rzeczy i sugeruje, że jakieś zjawisko powinno być zmienione zgodnie z określo­nymi wymaganiami. Podobnie kategoria’ „przystosowanie”, obecna często w amerykańskich książkach z zakresu nauk społecznych, zawiera wyraź­ny ładunek propagandowy, przeważnie zaleca konformizm wobec norm i celów idealnie odpowiadających klasie średniej małych miast. Uprawianie nauki o społeczeństwie nie byłoby do pomyślenia, jeżeli miałoby się je traktować na wzór empirycznych nauk przyrodniczych, tzn. przy założeniu uwolnienia stosowanych przez badaczy kategorii teo­retycznych służących do opisu i wyjaśniania rzeczywistości społecznej od elementów oceny i wartościowania tejże rzeczywistości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *