IDENTYFIKACJA ZALEŻNOŚCI

Tego typu zależności identyfikujemy biorąc pod uwagę społeczno-ekonomiczne funkcjonowanie produktów nauki i ich praktycznych zastosowań w relacji do interesów klas i innych grup spo­łecznych. Ten aspekt społecznej natury przyrodoznawstwa pozostawia­my na uboczu. Koncentrujemy się natomiast na pytaniu: w jakim sensie można twierdzić, że sama koncepcja poznania przyrodniczego oraz wy­jaśniania zjawisk przyrodniczych zależy od warunków egzystencjalnych uczonego, tzn. od tego, w jakiego rodzaju społeczeństwie przychodzi mu żyć i tworzyć?Socjologia wiedzy daje na to pytanie wiele różnych interpretacji. Zna­czenie ma tu okoliczność, że przyroda przedstawia się badaczowi w spo­sób niezależny od tego, jaki jest typ społeczeństwa i z jaką klasą spo­łeczną uczony jest związany. Tego twierdzenia nie można jednak przyj­mować bez pewnego komentarza, jeżeli się weźmie pod uwagę Marksow- ską kategorię zajwisk przyrodniczo-historycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *