MIEJSCE METODY

W miejsce metody filozofii spekulatywnej, zda­niem Kartezjusza, „można znaleźć inną, praktyczną, za pomocą której, zna­jąc siłę i działanie ognia, wody, powietrza, gwiazd, nieba i wszystkich in­nych ciał, które nas otaczają, równie dokładnie, jak znamy rozmaite ręko­dzieła naszych rzemieślników, będziemy mogli użyć ich w ten sam sposob do wszystkich celów, do których ,się nadają, i dzięki temu stać się panami i posiadaczami natury”, a w ten sposób „przyczynić się do udoskonalenia ży­cia ludzkiego” . Podobne przesłanki filozoficzne leżące u podstaw nowoczes­nego przyrodoznawstwa stwierdza Jurgen Habermas w szkicuTechnika i nauka jako „ideologia”. Przesłanki te są, zdaniem autora, zbieżne z kla­syczną wykładnią prawa naturalnego, a na to właśnie prawo powoływały się wszystkie burżuazyjne rewolucje społeczne. „W odróżnieniu od nauk filozoficznych starszego typu — pisze Habermas — nowożytne nauki doś­wiadczalne rozwijają się od czasu Galileusza w metodologicznym systemie odniesień, który odzwierciedla transcendentalne stanowisko technicznego rozporządzania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *