MOCNY ZWIĄZEK

Trzeba jednakże zaznaczyć, że Marks i Engels mocno podkreślali zwią­zek stanu przyrodoznawstwa z produkcją dóbr materialnych. Tu znowu napotykamy zajwisko zmienności przyrody pod wpływem społecznego procesu produkcji. Dzięki temu, że społeczeństwo dokonuje zmian w swo­im środowisku naturalnym, przyroda jakiegoś kraju nie jest tworem raz na zawsze ustalonym. Autorzy Ideologii niemieckiej krytykowali Feuer­bacha za to, że nie dostrzega, iż „otaczający go świat zmysłowy nie jest rzeczą bezpośrednio od wieków daną i niezmienną, ale stanowi wytwór przemysłu i stanu społeczeństwa w tym mianowicie sensie, że jest to wytwór dziejów, rezultat działalności całego szeregu pokoleń, z których każde wspierało się na barkach poprzedniego, rozwijało dalej jego prze­mysł i stosunki między ludźmi oraz zmieniało porządek społeczny od­powiednio do zmienionych potrzeb”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *