NATURA MATERIAŁU

Swoista natura materiału, jakim zajmuje się ta nauka, mobilizuje przeciw wolnym badaniom naukowym najbardziej gwałtowne, małostkowe i nikczemne namiętności duszy ludzkiej, miano­wicie furie interesu prywatnego” .Tu szczególnie dobrze widać, jak dalece wyniki działań poznawczych wraz z językiem teoretycznym, w którym są one formułowane, bywają skorelowane z wartościami specyficznymi dla reprezentowanych przez ba­daczy klas i innych grup społecznych. Ale zjawisko zależności języka teoretycznego i wyników badań od przyjętej przez autora postawy war­tościującej wobec przedmiotu prowadzonych przez niego badań zachodzi także na terenie nauk o kulturze. Pojęcia nauk humanistycznych, nawet wtedy, kiedy mają one neutralne zabarwienie emocjonalne, takie jak np. ,.opóźnienie kulturowe” (cultural lag) czy też „przystosowanie” (adjust- ment), są — zdaniem C. Wrighta Millsa wyrażonym w książce The So- ciological Imagination — wyrazem mniej lub bardziej wyraźnej postawy wartościującej badacza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *