NOWOCZESNE NAUKI

Nowoczesne nauki produkują przeto wiedzę, która pod względem formy (a nie subiektywnego zamiaru) jest wiedzą technicz­nie użyteczną, aczkolwiek możliwości jej zastosowania ujawniają się na ogół dopiero później [. . .] Filozoficzna wykładnia nowej fizyki interpre­towała przyrodę i społeczeństwo z punktu widzenia nauk przyrodniczych, można powiedzieć, że indukowała XVII-wieczny mechanistyczny obraz świata. W takiej perspektywie podjęto rekonstrukcję klasycznego prawa naturalnego. Nowożytne prawo naturalne stało się podstawą burżuazyj- nych rewolucji XVII, XVIII i XIX wieku, które ostatecznie obaliły daw­ne uprawomocnienia panowania”. Można więc w sumie powiedzieć, że ów mechanistyczny obraz świata stanowił integralną część świadomości zbiorowej klasy burżuazyjnej. Przyrodoznawstwo i poszczególne jego dyscypliny są typami wiedzy, gdzie analiza wpływu i oddziaływań klasowo-warstwowych zróżnicowań społczeństwa na charakter i wyniki procesów myślowych w nauce jest jednak poważnie utrudniona, ponieważ — jak zauważył swego czasu Jan Szczepański — nie ma tu ewidentnego wpływu interesów klas i grup społecznych na strukturę semantyczną pojęć tych nauk oraz na ich podstawowe dyrektywy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *