OSOBLIWOŚĆ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Kategorie języka teoretycznego stosowa­nego w tej czy innej nauce przyrodniczej są bowiem względnie niezależ­ne od czynników społecznych, a zwłaszcza nie są one „nośnikami” ocen wartościujących. Pod tym względem istotną osobliwością nauk humanistycznych i spo­łecznych jest właśnie to, że ich języki teoretyczne podlegają istotnym wpływom czynników społecznych, przy czym ich oddziaływanie jest tym bardziej wyraźne, w im większym stopniu przedmiot danej nauki znaj­duje się w zasięgu zainteresowań uczestników społecznego procesu pro­dukcji. Stosunkowo dobrze daje się więc zidentyfikować obecność in­gerencji zróżnicowań społecznych w sferze procesu poznania na przykła­dzie nauk ekonomicznych. Rozumiał to dobrze Marks. „W dziedzinie eko­nomii politycznej — pisze on w przedmowie do I wydania Kapitału —- wolne badania naukowe natrafiają nie tylko na tego samego wroga, co w innych dziedzinach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *