POWOŁUJĄC SIĘ NA ROZPRAWY

Scheler, powołu­jąc się na rozprawy A. Riehla poświęcone historycznym powiązaniom nauki i filozofii, powiada, że schemat mechanicystycznego poglądu na świat jako pewien fragment języka nauki poprzedził historycznie jego zastosowanie w obszarze fizyki, chemii czy biologii. Zużytkowanie istnie­jącego materiału intelektualnego i empirycznego jako punktu wyjścia do stworzenia mechaniki klasycznej i właściwego jej sposobu wyjaśniania zjawisk przyrodniczych nastąpiło, zdaniem Schelera, w wyniku ukształto­wania się określonego splotu aktualiów historycznych, tzn. pojawiającego się w wiekach XVI – XVIII zapotrzebowania burżuazji, klasy powstałej w wyniku fuzji dawnych warstw rządzących średniowiecza, wzbogaco­nej po upadku średniowiecznych cechów i gildii. Znaczenie pojawienia się burżuazji na arenie dziejów polegało, wedle autora niemieckiego, na tym, że cechowała się ona nową konfiguracją interesów grupowych, inną niż ta, która była charakterystyczna dla szlachcica feudalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *