PROBLEMY ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI

Problemy te związane były ze zmianami, jakim musiała ulec ma­terialna struktura środków pracy, aby były one dostosowane do zmie­nionych już warunków produkcji. Mechanika była wówczas właśnie tą dziedziną badań, która dostarczyć miała odpowiedzi na najbardziej pilne pytania rodzące się z codziennego doświadczenia produkcyjnego „czło­wieka okresu manufaktury”. Po drugie — manufaktury, ze sporadycznie stosowanymi w nich ma­szynami oraz robotnikami tworzącymi zespoły robocze zorganizowane na zasadzie podziału pracy, okazały się terenem, gdzie uczeni mieli moż­ność śledzenia zjawiska ruchu w przejawach szczególnie dostępnych ob­serwacji i badaniom. O tej dostępności zadecydowały takie okoliczności, jak: powtarzalność czynności i zachowań robotników posługujących się narzędziami i instrumentami pracy, możność obserwowania zajwiska ru­chu w jego prostych postaciach i ich sekwencjach, możliwość dokonywa­nia niektórych eksperymentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *