ROZWÓJ SPOŁECZNY

Rozwój społeczny, przemysł i sto­sunki handlowe wytwarzają, zdaniem autorów, przedmioty nawet naj­prostszej „pewności zmysłowej”, „ … drzewo wiśni — tak jak prawie wszystkie drzewa owocowe — zostało przeniesione do naszej strefy kli­matycznej zaledwie kilka stuleci temu przez handel i dopiero dzięki tej czynności pewnego określonego społeczeństwa w pewnym określonym czasie dostało się ono do feuerbachowskiego świata »pewności zmysło­wej”. Z cytowanych fragmentów wynika tylko tyle, że człowiek zmie­nia swoje otoczenie naturalne i badacz przyrody musi ten fakt uwzględ­nić, wielorakie treści znaczeniowe może mieć zdanie: „ … gdzież jednak bez przemysłu i handlu byłoby dzisiaj nowoczesne przyrodoznawstwo” . Przemysł i handel przyczyniły się do jego rozwoju na pewno nie tylko dlatego, że z perspektywy praktycznej działalności produkcyjnej czło­wieka bardziej dostrzegalne i wyraziste stawały się niektóre zjawiska i prawidłowości przyrody, lecz złożyły się na to również i inne okolicz­ności, jak thoćby możliwości, jakie stwarza wyższy stopień rozwoju pro­dukcji w zakresie wyrobu aparatury i przyrządów badawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *