TRAFNE SFORMUŁOWANIE

Wydaje się, że trafnie sformułował przytaczaną tu za Mannheimem osobliwość nauk ścisłych Gunter W. Remmling, który powiada, iż problemy i konstruk­cje pojęciowe tworzone w nauce wyłaniają się zawsze w procesach spo- łeczno-historycznego doświadczenia, jednakże „nie są z nimi związane jedynie w przypadku wyraźnie skrajnych założeń matematycznych — typów wiedzy, które nie są uwarunkowane przez egzystencjonalną sytua­cję podmiotu poznania” . Zróżnicowanie społeczne oraz miejsce zajmowa­ne przez uczonego w strukturze klasowo-warstwowej społeczeństwa — z uwagi na pochodzenie, sposób zdobywania środków do życia, pozycję ideologiczną czy światopogląd — nie wywiera tutaj więc na ogół żadnego wpływu na wyniki działań poznawczych. Zależności pomiędzy procesem poznania a sytuacją egzystencjalną uczonego są natomiast wyraźne w empirycznych naukach przyrodniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *