ZJAWISKA I PROCESY

Zjawiskom i pro­cesom społecznym przysługuje bowiem zawsze sens wartościujący, tzn. że ludzie danego kręgu kulturowego czy środowiska społecznego uważają je zazwyczaj za dobre lub złe, korzystne lub niekorzystne, piękne lub brzydkie, sprawiedliwe lub niesprawiedliwe itd. Nie bez znaczenia pozo­staje fakt, że czysty opis jakiegoś zjawiska lub zdarzenia dokonującego się w społeczeństwie nie jest możliwy bez odwołania się do kategorii ma­jących odniesienie do wartości, a ten, kto będzie usiłował za wszelką cenę trzymać się szablonowego i beztreściwego języka, aby sprostać wy­mogom nauki „wolnej od wartościowania”, uzyska niejednokrotnie mniej wszechstronny i prawdziwy obraz rzeczywistości, aniżeli ten, który na­pisze pracę naukową ze swadą, nie unikając dowcipnych czy nawet zgryź­liwych uwag. Interesująca wydawałaby się analiza stylu Marksa, który -— jak wiadomo — często posługiwał się w swoich pracach określeniami emocjonalnie nieobojętnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *